________________
________________
Definim, sense cost, un PLA ESTRATÈGIC d'ESTALVI i EFICIÈNCIA ENERGÊTICA (P4E), amb actuacions graduals i tasques concretes en el temps, que permetin aconseguir uns objectius exigents d'estalvi, amb la participació activa del client i contemplant des d'un inici un autofinançament que garanteixi l'èxit del pla definit.
________________
________________
Validem la facturació i contractació dels subministraments dels nostres clients com informació de base molt valuosa, per prendre decisions i per identificar anomalies a corregir amb un estalvi immediat i sense inversió.
________________
________________
Desenvolupament i gestió de projectes per implantar les mesures i equipaments per aconseguir l'estalvi i objectius desitjats, des de el disseny, planificació, finançament, implantació, revisió i tancament del projecte.
________________
________________
Desenvolupament i gestió de projectes per implantar les mesures i equipaments per aconseguir l'estalvi i objectius desitjats, des de el disseny, planificació, finançament, implantació, revisió i tancament del projecte.

Enertia3 - E3 - Enginyeria Eficiència Energètica